W celu przybliżenia wizerunku firmy „PROINWEST” przedstawiamy wykaz zrealizowanych opracowań projektowych:

2010:

 • Dokumentacja projektowa na roboty adaptacyjne związane z ucyfrowieniem pomieszczeń w Dziale Diagnostyki Obrazowej i w pracowni EMG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej 57-65;
 • Audyt energetyczny obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej 57-65.
 • Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa obiektów budowlanych dla systemu do prześwietlania samochodów TIR na Drogowym Przejściu Granicznym Korczowa, Drogowym Przejściu Granicznym w Koroszczynie oraz na terenie Urzędu Celnego w Szczecinie”;
 • Dokumentacja projektowa budowy Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjnego ze SPA w miejscowości Curyn, gm. Wisznice;
 • Dokumentacja projektowa na wybudowanie budynku pogotowia przy Szpitalu Powiatowym w Garwolinie;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w miejscowości Horbów Kolonia gm. Zalesie;
 • Dokumentacja projektowa budowy obiektu handlowego Tesco zlokalizowanego w Terespolu przy ul. Wyszyńskiego;
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do wykonania termomodernizacji budynku użytkowego przy ul. Piłsudskiego 38 w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w Terespolu ul. Sienkiewicza, ul. Wojska Polskiego;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w miejscowości Łepki Nowe gm. Olszanka;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w Białej Podlaskiej ul. Janowska;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w miejscowości Planta gm. Wohyń;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w miejscowości Rogoźnica Kolonia;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w miejscowości Domaszewica gm. Ulan Majorat;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznych w miejscowości Dawidy gm. Jabłoń;
 • Projekt przebudowy (modernizacji) kotłowni oraz sieci ciepłowniczej w węzłami cieplnymi na osiedlu 35-lecia PRL i osiedlu Książąt Mazowieckich w Warce
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 14 w Łosicach;
 • Dokumentacja projektowa branży sanitarnej budowy budynku biurowego terminalu przeładunkowego Europort w Małaszewiczach Gm. Terespol;
 • Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Stary Pawłów i Janów Podlaski ul. Siedlecka, Garbarska, Bandosa, Pilarki wraz z przebudową stacji wodociągowej w Janowie Podlaskim.

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

 • Koncepcja przebudowy systemu cieplnego o zapotrzebowaniu mocy 11 MW zasilanego z kotłowni przy ul. Powstańców Styczniowych 3 w Mławie;
 • Projekt zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Kąkolewnicy Wschodniej;
 • Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie ograniczonego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej i elektrycznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Białej Podlaskiej przy ul. Księcia Witolda 14;
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy kotłowni parowej o kocioł parowy i agregat energii skojarzonej fabryki FERRERO w Belsku Dużym k. Grójca;
 • Projekt na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie;
 • Projektu techniczny na dobudowę kotła parowego z modernizacją istniejącej hali kotłów i istniejącej instalacji parowej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie;
 • Projekt koncepcji – alternatywa przebudowy systemu cieplnego o zapotrzebowaniu mocy 11 MW zasilanego z kotłowni przy ul. Powstańców Styczniowych 3 w Mławie;
 • Projekt zamienny przebudowy siedziby Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Lublinie
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu Domu Studenta Nr 1 Akademii Podlaskiej przy ul. 3-go Maja w Siedlcach;
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu projektów ulic miejskich w Międzyrzecu Podlaskim;
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Domów Studenta Nr 2 i 4 przy ul. Żytniej oraz dla Domu Studenta Nr 3 przy ul Bema Akademii Podlaskiej w Siedlcach;
 • Dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Orzechowej 32 w Białej Podlaskiej obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją oraz docieplenie strychu;
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sidorskiej 23 w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 18A w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa adaptacji budynku Bursy Szkolnej przy ul. Podmiejskiej w Białej Podlaskiej w celu spełnienia wymagań w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu;
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Al. 1000-lecia 33 w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Reja 6 w Białej Podlaskiej;
 • Projekt kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Terebelskiej 45, 49 A 49 B, 49 C, 49E w Białej Podlaskiej;
 • Projekt modernizacji i termomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie – Jeziornie;
 • Dokumentacja projektowa kompleksowego remontu Gminnej Szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie – Jeziornie;
 • Dokumentacja projektowa na przebudowę ciągu ul. Nowej i ul. Artyleryjskiej w Białej Podlaskiej;
 • Projekt modernizacji sieci wodociągowej przy ul. Bielawskiej w Konstancinie – Jeziornie wraz z likwidacją estakady nad rzeką Jeziorką;
 • Dokumentacja projektowa budowy łącznika i remontu budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Wisznicach;
 • Projekty na budowę sali gimnastycznej z przyłączami przy Liceum Ogólnokształcącym im. Staszica przy ul. Akademickiej 8 w Białej Podlaskiej;
 • Bilans cieplny dla Cementowni „WARTA” S.A.;
 • Projekt wymiennikowi ciepła zlokalizowanego w budynku SAS w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 2k;
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sikorskiego 3A w Białej Podlaskiej;

2004:

2003:

2002:

 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji kotłowni koksowo – węglowej na kotłownię gazową w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie;
 • Dokumentacja projektowa na roboty elektryczne i automatyki w kotłowni parowej o mocy 5,2 MW i wydajności pary 8 t/h dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach;
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb filii Domu Dziecka w Komarnie w miejscowości Szachy;
 • Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach ul. Wiejska 7;
 • Projekty i obliczenia nastaw wstępnych termozaworów przygrzejnikowych istniejących instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych BSM „Zgoda” w Białej Podlaskiej po dociepleniu ścian zewnętrznych;
 • Dokumentacja projektowa remontu instalacji klimatyzacji bloku operacyjnego chirurgiczno-ogólnego z dwoma salami operacyjnymi Szpitala Miejskiego w Siedlcach;
 • Dokumentacja projektowa budowy kotłowni rezerwowej wysokoparametrowej zasilanej olejem opałowym o mocy 785 kW w budynku magazynowym na terenie 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20;
 • Analiza porównawcza ekonomiczno-techniczna kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku Spółdzielcza 5 w Radzyniu Podlaskim, z kotłowni węglowej PEC Sp. z o.o. i z projektowanej kotłowni gazowej;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji c.o. c.c.w. i wodociągowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 9a, 9b, 9c, 9d w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei 1000-lecia 31 w Białej Podlaskiej;
 • Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie ograniczonego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej i elektrycznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Białej Podlaskiej przy ul. Władysława Jagiełły 9
 • Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie ograniczonego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej i elektrycznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Białej Podlaskiej przy ul. Kopernika 12;
 • Audytu energetycznego budynków szpitala i lokalnej sieci ciepłowniczej SPZOZ w Parczewie;
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dociepleń trzech budynków Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Gminy Warszawa Bemowo przy ul. Czumy 1, ul. Wrocławskiej 19, ul. Powstańców Śląskich 19 w Warszawie;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego i sali operacyjnej ginekologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji i sieci c.o. w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” przy ul. Sidorskiej 99c w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni i węzłów cieplnych w obiekcie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w obiekcie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni węglowej osiedla Kopernik w Grodzisku Mazowieckim na gazowo – olejową o mocy 18,3 MW z wykorzystaniem istniejących budynków;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni olejowej na gazowo – olejową o mocy 12 MW z wykorzystaniem istniejącego budynku oraz sieci cieplnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5;
 • Dokumentacja projektowa elektrociepłowni na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi ul. Sanitariuszek 70/72;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji budynku odpraw weterynaryjnych nr 5 do wymogów UE przy Granicznym Punkcie Kontroli Weterynaryjnej w Koroszczynie;
 • Dokumentacja techniczna związana z rozbudową Podlaskiej Oficyny Wydawniczej „Słowo Podlasia” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej;

2001:

 • Koncepcja modernizacji systemu cieplnego zasilanego z Ciepłowni Osiedlowej w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych w celu sprzedaży ciepła poprzez układy automatycznej regulacji;
 • Instrukcja obsługi kotłowni olejowej PKP Zakład Taboru w Warszawie;
 • Koncepcja funkcjonalno użytkowa modernizacji budynku hali OT-1 (garażu dwupoziomowego) na potrzeby centralnej składnicy mundurowej w obiekcie KGP przy ul. Iwickiej w Warszawie;
 • Projekt modernizacji dróg gminnych we wsiach Samowicze, Polatycze, Michalków, Lechuty Małe, Lechuty Duże, Małaszewicze;
 • Dokumentacja projektowa cieci cieplnej, podłączenia budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 1 i ul. 1-go Maja 9 oraz modernizacji węzłów w budynku Szkoły w Janowie Podlaskim;
 • Projekt modernizacji drogii gminnej we wsi Kuzawka gm. Terespol;
 • Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie ograniczonego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – montażowych w branzy sanitarnej i elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Podlaskiej przy ul. Władysława Jagiełły;
 • Dokumentacja projektowa dla zadania „Modernizacja uciepłowienia miasta Rawa Mazowiecka”;
 • Analiza wyceny wykonania kotłowni olejowo – gazowych w Łosicach przy ul. Kościuszki i Bialskiej;
 • Dokumentacja projektowa zmiany istniejącego układu ciepłowniczego opalanego węglem na nowy opalany gazem w kotłowni osiedlowej Ogrodowa w Prabutach;
 • Projekty i obliczenia nastaw wstępnych termozaworów przygrzejnikowych istniejących instalacji c.o. w dziewięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bialskiej spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa preizolowanych sieci cieplnych z kotłowni przy ul. Janowskiej w Terespolu;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sidorskiej 3 w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji c.o. i c.c.w. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Janowska 74a w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji c.o. i c.c.w. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 38 w Białej Podlaskiej;
 • Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa kotłowni gazowo – olejowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni parowej, gazowej w Browarze nr 1 PERŁA Browary Lubelskie S.A. w Lublinie;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji systemu ciepłowniczego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie przy ul. Abramowickiej;
 • Instrukcja ruchu i eksploatacji dla stacji transformatorowej Kukuryku – 1;
 • Projekt modernizacji systemu ciepłowniczego dla Szpitala Rejonowego w Kolbuszowej;
 • Projekt budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łobaczew Duży Gm. Terespol;
 • Projekt kontenerów kontrolnych na Drogowym Przejściem Granicznym w Terespolu;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni węglowo – koksowej na olejową w budynku przy ul. Bema w Warszawie;
 • Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni koksowej na olejową w budynku przy ul. Przyce w Warszawie;
 • Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagiełły 3 w Białej Podlaskiej;
 • Dokumentacja projektowa budowy węzła cieplnego, adaptacji pomieszczenia na węzeł, instalacji elektrycznej w węźle, przyłącza do miejskiej sieci cieplnej oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Waliców w Warszawie;
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej w Małaszewiczach Gm. Terespol;

2000:

Zapraszamy do współpracy, licząc na obopólne zadowolenie.