Wykonywanie kompleksowych opracowań projektowych z zakresu:

kontakt

 • obiektów budowlanych, kubaturowych,
 • zagospodarowania terenu, również w strefie ochrony konserwatorskiej,
 • instalacji i sieci cieplnych, wodno – kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych,
 • instalacji elektrycznych, w tym automatyki, monitoringu antywłamaniowego, przeciwpożarowego oraz telewizji przemysłowej,
 • wentylacji i klimatyzacji, kotłowni gazowo – olejowych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • ujęć wody i stacji uzdatniania,
 • dróg,
 • konstrukcji budowlanych,
 • operatów ochrony środowiska,
 • Pełnienie nadzorów:
 • autorskich,
 • inwestorskich i budowlanych we wszystkich branżach,

Świadczenie usług w zakresie:

  • doradztwa technicznego,
  • opinii technicznych,
  • wycen i kosztorysowania,
  • inwentaryzacji budowlanych,
  • ekspertyz obiektów budowlanych,
  • specyfikacji przetargowych,
  • audytów energetycznych,
  • koncepcji modernizacji systemów ciepłowniczych,
  • usługi kserograficzne oraz wydruki wielkoformatowe.